Heta arbeten

Utbildningar som minskar brandrisken på arbetsplatsen | 08-400 216 10

TA DITT CERTIFIKAT INOM
HETA ARBETEN OSS HOS

HETA ARBETEN-UTBILDNING SKAPAR TRYGGHET PÅ JOBBET

Välkommen till Säkerhetsutbildningar Sverige AB – företaget som erbjuder heltäckande utbildningar inom heta arbeten.

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten där man använder verktyg och utrustning som alstrar hög värme eller gnistor och därför kan utgöra en brandfara. Vår utbildning i heta arbeten ger dig ett certifikat och en trygghet i arbetet som är guld värd. Kontakta oss idag via mail eller på telefon: 08-400 216 10 för att boka in en utbildning eller för att få veta mer om vad vi kan erbjuda.

Kunskaper om heta arbeten ett måste på bygget

Ett certifikat för heta arbeten är ett måste om man ska kunna hantera arbetssituationer där det föreligger risk för brand. Alla inblandade måste veta hur man förebygger bränder och hur man agerar om faran skulle vara framme. Vår kvalitativa och väl utprovade utbildning i heta arbeten skapar en trygghet som är en stor fördel på bygget.

Heta arbeten innefattar en mängd olika arbetsmoment: svetsning, lödning, skärning och arbeten med snabbroterande verktyg är några av dem. Dessa moment finns i många olika branscher. Några av dem är industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk. Brandfarliga arbeten på tillfälliga arbeten är en vanlig definition på heta arbeten, men de finns även på stationära arbetsplatser. Där är det dock lättare att ha kontroll på brandfaran.

Tre grundläggande funktioner måste finnas

För att ett hetarbete ska kunna utföras så måste tre funktioner vara bemannade. Först och främst en tillståndsansvarig som ger skriftligt tillstånd till att arbetet kan utföras. Brandvaktens uppgift är att se till att det inte uppstår någon brand, och även brandvakten ska inneha ett certifikat för heta arbeten. Den tredje rollen som ska fyllas är själva hetarbetaren, som utför de konkreta arbetsuppgifterna. En hetarbetare måste ha certifikat för heta arbeten. Detta är ett krav som ställs av samtliga stora svenska försäkringsbolag.

Vi erbjuder heltäckande utbildning i heta arbeten för företag av alla typer. Egenföretagare, familjeföretag, medelstora företag och större koncerner – alla kan dra nytta våra utbildningar. Vi har möjligheter att anpassa utbildningen till just de behov du eller ditt företag har. Vi är flexibla! Ni kan välja att gå utbildningen på ett av våra fasta datum, om det inte fungerar så kan vi komma till arbetsplatsen och genomföra utbildningen när det passar bäst i er verksamhet.

Anpassade kurser för dagens arbetsmarknad

Oavsett hur vi går tillväga rent praktiskt så kan alla företag känna sig trygga i att utbildningen är anpassad till de krav som finns på dagens arbetsmarknad. Kursen är uppdelad i två delar: en teoretisk och en praktisk.

Den inledande teoretiska delen innefattar säkerhetsregler, brandkunskap och hur man lägger upp organisationen på en tillfällig plats. Den praktiska delen innebär en släckningsövning som är kontrollerad och överses av våra erfarna experter. Vi avslutar utbildningen med ett digitalt kunskapstest. Klarar du utbildning med godkänt resultat så är du en certifierad hetarbetare. Om du får underkänt så får du möjlighet att göra om testet så fort du känner dig redo.

En arbetsdag räcker i de flesta fall

Hur lång tid tar det att genomföra en utbildning i heta arbeten? Svaret är att det kan variera, men i vanliga fall så tar det ungefär 6-7 timmar, så mer än en arbetsdag ska det inte ta i anspråk. När du väl är certifierad hetarbetare så är certifikatet giltigt i hela Norden: Sverige, Norge, Finland och Danmark.

När du har ditt certifikat efter en väl genomförd utbildning så har du en bred behörighet på bygget eller arbetsplatsen. Du har behörighet som tillståndsgivare, brandvakt och självklart även som utförare av heta arbeten.

Vi följer branschens regler och föreskrifter

Vi följer de uppsatta regler och bestämmelser som gäller för branschen och våra instruktörer är välutbildade, erfarna och godkända när det handlar om heta arbeten. Vi arrangerar utbildningar i samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige.

Vid arbete med brandfarliga element på ett bygge eller en annan arbetsplats så är det mycket viktigt att man tar ett stort ansvar för att det inte ska uppstå en brand.

Det första man gör innan man kör igång med heta arbeten ät att utse en så kallad tillståndsansvarig. Dennes uppgift är att bedöma om det finns risk för brand i samband med det aktuella arbetet. Visar det sig att det föreligger en tydlig risk för brand så ska man följa de säkerhetsregler som är uppsatta av försäkringsbolagen och Svenska Brandskyddföreningen.

Viktigt med förebyggande åtgärder

Dessa säkerhetsregler innefattar en rad olika punkter. Bland dessa finns förebyggande åtgärder, som tillstånd att utföra alla nödvändiga moment och att alla som utför och övervakar arbetet har nödvändig behörighet. Vid sidan av detta är det av största vikt att man tar ett antal förebyggande steg innan arbetet påbörjas, för att förhindra skador och olyckor orsakade av bränder.

Vid sidan av heta arbeten så erbjuder vi ett flertal andra utbildningar som gör arbetsplatser och byggen till säkrare miljöer. Här kan du läsa mer om dessa. Vi tillhandahåller även ett stort utbud kvalitativa och godkända säkerhetsprodukter.

Har ditt företag planer på ett eller flera projekt som innefattar heta arbeten? För säkerhets skull uppmanar vi dig att kontakta oss, våra välutbildade, pedagogiska och erfarna utbildare kan leda dig genom utbildningen och ett certifikat inom heta arbeten.

Höj tryggheten på bygget med en kvalitativ Heta arbeten-utbildning!